Kaupade ladustamine

Lahtine laopind (hakke- ja ümarpuit) 100 000 m²

     

Kinnised laod (turvas ja puidugraanul) 25 000 m²

 

Sisenemine