Laevade lastimine ja lossimine

  • Sadamas suurima vastuvõetava laeva pikkus on 140 m ja laius 45 m. Laeva maksimaalne süvis sadama akvatooriumil oleneb momendi veetasemest ja määratakse igakordselt sadamakapteni poolt.
  • Sadama süvendatud laevatee (kanali) üldpikkus on 6200 m, kanali deklareeritud sügavus veetaseme 0-seisu korral on 6,0 m ja vähim laius 45 m. Kanalis toimuv veeliiklus on samaaegselt ühesuunaline.
  • Laevade laadimiseks kasutame nelja- ning ladude teenindamiseks kuute mobiilkraanat.

                   

          

  • Kauba teisaldamiseks kasutame nelja laadurit.

         

         

Sisenemine